Projekty dofinansowane

Firma Biolabinvest realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0293/17-00

Tytuł Projektu: Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do ran ostrych i przewlekłych.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie 01 grudnia 2017 r.

Celem Projektu jest stworzenie nowej kategorii przełomowych i innowacyjnych opatrunków medycznych w leczeniu ran ostrych i przewlekłych, w tym z infekcjami bakteryjnymi. Sposób produkcji opatrunku przewiduje wykorzystanie kolagenu pochodzącego ze ścięgien Achillesa świni. Spółka dysponuje technologią i linią do produkcji kolagenu, tj. jednego z dwóch kluczowych składników opatrunku. Innowacyjny opatrunek o działaniu antybakteryjnym powstanie z połączenia dwóch w pełni naturalnych, biodegradowalnych składników, tj. kolagenu i grafenu. Pierwsze etapy Projektu obejmą m.in. opracowanie sposobu wytwarzania opatrunku, ocenę przeciwbakteryjnych właściwości opatrunku w warunkach in vitro a także badanie cytotoksyczności i genotoksyczności opatrunku kolagenowo-grafenowego. Ostatnie etapy projektu zakładają badania kliniczne opatrunków u chorych z ranami przewlekłymi oraz opracowanie technologii wytwarzania i produkcji opatrunku kolagenowo-grafenowego COLGO.

Łączna wartość projektu: 8 704 936,05 PLN

Kwota dofinansowania: 6 318 620,03 PLN